Speed Wall แผ่นผนังสำเร็จรูป
หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แชร์หน้านี้

           บริษัท เจริญทรัพย์ 45 จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 เริ่มแรกดำเนินธุรกิจประเภทขายวัสดุก่อสร้างให้กับโครงการก่อสร้างทั่วประเทศไทย โดยเป็นผู้ติดต่อทั้งหาแหล่งของสินค้าและติดต่อลูกค้าด้วยตนเอง ด้วยประสบการณ์ในการติดต่อแหล่งผู้ขายและผู้ซื้อเอง ดำเนินธุรกิจในธุรกิจวัสดุก่อสร้างที่ทางบริษัททำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่หลายชนิด เช่น ตัวแทนจำหน่ายกาวซิเมนต์ หลายแบนด์ และยังเป็นผู้จำหน่ายผนังสำเร็จรูปฮอร์ร็อคคอร์ยุคแรกๆ ของเมืองไทย

           ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 บริษัทเจริญทรัพย์ 45 จำกัด โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะหาสินค้าคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทฟิน มานูแฟค จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผนังสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม ภายใต้ชื่อ Speedwall ซึ่งที่มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากเยอรมนี เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดในลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านสินค้าคุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้าเป็นอย่างมาก

           บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการดำเนินธุรกิจที่จะสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพสินค้าและบริการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม Speedwall และการจัดการด้านองค์ความรู้ลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงได้พัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ออกแบบการติดตั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดจนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคลโดยทั่วไปว่าเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าคุณภาพสมกับคำว่า " ผนัง Speedwall ที่ 1 เรื่องผนัง "

           บริษัทฯ ยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพและความรับรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคู่ค้าในทุกระดับ และได้พัฒนาไปสู่การสร้างสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงขนานใหญ่อีกครั้ง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ อันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

 

ขอบเขตของการบริการ

การก่อสร้างอาคาร และบริการเสริม

  • คอนโดมิเนียม , อพาร์ทเม้นท์
  • หอพัก
  • อาคารสำนักงาน
  • โครงการเคหะ
  • เครื่องกล + ระบบไฟฟ้า + สุขาภิบาล
  • งานระบบตกแต่งภายใน
  • การปรับปรุงอาคาร

โรงงาน คลังสินค้า

  • อาคารโรงงาน
  • คลังสินค้า
  • โรงงานประกอบรถยนต์